Általános Szerződési Feltételek ügyféladatokkal

 1. Hatókör
 2. Szerződés megkötése
 3. Árak és fizetési feltételek
 4. Szállítási és szállítási feltételek
 5. Elállási jog
 6. A jogcím megőrzése
 7. Felelősség a hibákért
 8. jogsértési felmentés
 9. Ajándékkártya beváltása
 10. Promóciós utalványok beváltása
 11. Alkalmazandó jog
 12. Joghatóság
 13. Információ az online vitarendezésről

1. Hatály

1.1. A "Rehrl Handels GmbH" (a továbbiakban: "Eladó") jelen általános szerződési feltételei (a továbbiakban: "ÁSZF") vonatkoznak minden olyan szerződésre, amelyet a fogyasztó vagy vállalkozó (a továbbiakban: "Ügyfél") kötött az eladó az eladó által az online boltjában kínált árukról. A megrendelő saját feltételeinek szerepeltetése ellentmond, hacsak másként nem állapodnak meg.

1.2. Jelen feltételek ennek megfelelően vonatkoznak az utalványok vásárlására, amennyiben és amennyiben ennek ellenkezőjét kifejezetten nem szabályozzák.

1.3. Fogyasztónak minősül minden olyan természetes személy, aki túlnyomórészt nem kereskedelmi vagy egyéni vállalkozói célból jogügyletet köt.

1.4. Vállalkozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi társaság, aki a jogügylet megkötésekor kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenysége gyakorlása során jár el.

2. Szerződéskötés

2.1. Az áru bemutatása, különösen az online áruházban, nem minősül kötelező érvényű ajánlatnak az eladó részéről.

2.2. Először a vásárló a kiválasztott árut a kosárba helyezi. A következő lépésben megkezdődik a rendelési folyamat, amelyben rögzítésre kerül a rendelés feldolgozásához szükséges összes adat. A rendelési folyamat végén megjelenik a rendelési és szerződési adatok összesítése. A vásárló a rendelési és szerződési adatoknak a rendelési folyamatot lezáró gomb megnyomásával történő visszaigazolását követően tesz kötelező érvényű ajánlatot a kosárban lévő áru megvásárlására.

2.3. Az eladó a vevő ajánlatát a következő lehetséges alternatívákon keresztül fogadja el:

 • Írásos rendelés- vagy rendelés-visszaigazolás küldése szöveges formában (faxon vagy e-mailben) vagy
 • A rendelés leadása után fizetési kérelmet nyújtson be az ügyfélnek, vagy
 • A megrendelt áruk kiszállítása

Az első előforduló alternatíva meghatározó az elfogadás időpontjában.

Az ajánlat elfogadásának határideje az ügyfél által az ajánlat elküldését követő napon kezdődik, és az ajánlat elküldését követő ötödik nap végén ér véget. Ha az eladó a fenti határidőn belül nem fogadja el a vevő ajánlatát, ez az ajánlat elutasításának minősül. Az ügyfél ekkor már nem kötődik a szándéknyilatkozatához.

2.4. Az eladó és a vevő között létrejött szerződés szövegét az eladó elmenti. A szerződés szövegét az eladó belső rendszerei tárolják. Az ügyfél ezen az oldalon bármikor megtekintheti az általános szerződési feltételeket. A megrendelés adatait, a lemondási feltételeket és a feltételeket e-mailben küldjük meg a vásárlónak. Az ügyfél a megrendelés teljesítését követően a szerződésszöveghez ingyenesen hozzáférhet a vevői bejelentkezési adatain keresztül, amennyiben nyitott ügyfélszámlát.

2.5. Minden beírt bejegyzés a rendelés gomb megnyomása előtt megjelenik, és a rendelés elküldése előtt megtekinthető és a böngésző vissza gombjának megnyomásával vagy a szokásos egér-billentyűzet funkcióval javítható. Ezen kívül az ügyfél rendelkezik gombokkal a javításokhoz, ha elérhetők, amelyek ennek megfelelően vannak felcímkézve.

 

2.6. A szerződés nyelve a német.

2.7. A vevő felelőssége, hogy a kapcsolatfelvételhez és a rendelés feldolgozásához megfelelő e-mail címet adjon meg, és a szűrőfunkciókat úgy állítsa be, hogy a megrendeléssel kapcsolatos e-mailek kézbesíthetők legyenek.

3. Árak és fizetési feltételek

3.1. A feltüntetett árak a törvényes forgalmi adót is tartalmazó végleges árak, kivéve, ha másként állapodnak meg. Ha további szállítási költségek merülnek fel, azt a termékleírásban találja.

3.2. Ha a szállítás EU-n kívüli országba történik, előfordulhat, hogy a vásárlónak további vámokat, adókat vagy illetékeket kell fizetnie az ott illetékes vám- vagy adóhatóságnak, illetve a bankoknak. Javasoljuk, hogy az ügyfél a megrendelés előtt tájékozódjon a részletekről az adott intézménynél vagy hatóságnál.

3.3. A vásárló kiválaszthatja az online áruházban elérhető fizetési módokat.

3.4. Átutalással történő előleg esetén a fizetés – eltérő megállapodás hiányában – a szerződéskötést követően haladéktalanul esedékes.

3.5. "PayPal"-on keresztül történő fizetés esetén a fizetés a PayPal (Europe) S.à rl et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg címen keresztül történik. Erre a PayPal használati feltételei vonatkoznak. Ezek a https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full címen tekinthetők meg.

4. Szállítás és szállítási feltételek

4.1. Az árut postai úton szállítjuk a vevő által megadott szállítási címre. Ettől eltérően a PayPal-on keresztül történő fizetéskor a vásárló által a fizetéskor tárolt szállítási cím a meghatározó.

4.2. Ha az eladónak többletköltségei merülnek fel a hibás szállítási cím megadása vagy hibás címadatok megadása, vagy egyéb olyan körülmény miatt, amely a szállítás ellehetetlenüléséhez vezet, ezeket a vevő köteles megtéríteni, kivéve, ha megtévesztő vagy nem tartható vissza. felelős. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a vevő a szolgáltatás átvételében átmenetileg akadályozott volt, kivéve, ha az eladó a szolgáltatásról előzetesen megfelelően értesítette. E szabályozás hatálya alá nem tartoznak a szállítási költségek, ha a vevő ténylegesen élt elállási jogával. Itt marad a törvény vagy az eladó által hozott szabályozás.

4.3. Ha az átvétel megegyezett, az eladó tájékoztatja a vásárlót, hogy az általa megrendelt áru készen áll az átvételre. Ezen e-mail kézhezvétele után a vásárló az eladó székhelyén vagy megbeszélt helyen átveheti az árut az eladóval történt egyeztetést követően. Ebben az esetben nincs szállítási költség.

4.4. Az utalványokat a következő formában kapja meg a vásárló:

 

 • e-mailben
 • letöltéssel
 • postai

5. Elállási jog

5.1. Ha a vásárló fogyasztó, akkor elállási joga van.

5.2. Az elállási jogra az eladó elállási feltételei érvényesek.

6. A tulajdonjog megtartása

Ha az eladó előre fizet, az áru a vételár teljes kifizetéséig az eladó tulajdonában marad.

7. Felelősség a hibákért

7.1. A jótállás tekintetében a törvényes hibafelelősségre vonatkozó rendelkezések érvényesek, kivéve, ha a jelen Általános Szerződési Feltételekben másként állapodnak meg.

7.2. Kérjük a vásárlót, hogy panaszt tegyen a kézbesítőnél a nyilvánvaló szállítási sérüléssel rendelkező szállított áruval kapcsolatban, és erről értesítse az eladót. Ennek elmulasztása nem érinti az ügyfél törvényi vagy szerződéses jogait.

8. Harmadik fél jogsértési engedélye

Ha az eladó szerződésben vállalja, hogy az ügyfélnek &rszlig; Ha az áru kiszállításán túl az árunak a megrendelő konkrét előírásai szerint történő feldolgozásával is tartozik a vevő, a vásárló köteles gondoskodni arról, hogy az eladónak e célból átadott tartalom harmadik személyek jogait ne sértse. . A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vásárló ebben az összefüggésben köteles az eladót kártalanítani a harmadik felek követelései ellen, kivéve, ha a jogsértésért ő nem felelős. A kártalanítás magában foglalja a szükséges jogi védelem ésszerű költségeinek átvállalását is, beleértve az összes bírósági és ügyvédi költséget a törvényben meghatározott összegben. A vevő köteles az eladót haladéktalanul, teljes körűen és a valóságnak megfelelően tájékoztatni, ha harmadik személy reklamációja merül fel. az igények elbírálásához és a védekezéshez szükséges minden információ megadása.

9. Ajándékutalványok beváltása

9.1. Az eladó online áruházában vásárolt utalványok („ajándékutalványok”) szintén csak az eladó online áruházában válthatók be.

9.2. Az ajándékutalványok és az ajándékutalványok fennmaradó egyenlege az utalványvásárlás évét követő harmadik év végéig váltható be. A fennmaradó jóváírás a lejárati dátumig jóváírásra kerül az ügyfél utalványszámláján.

9.3. Az ajándékutalványok csak a rendelési folyamat befejezése előtt válthatók be. Utólagos visszaváltásra nem kerül sor.

9.4. Megrendelésenként csak egy ajándékutalvány váltható be. Egy rendelésben több ajándékutalvány beváltása nem lehetséges.

 

9.5. Az ajándékutalványok csak áruvásárlásra válthatók be.
További ajándékutalványok vásárlása utalvánnyal nem fizethető.

9.6. Ha az ajándékutalvány értéke nem elegendő az adott rendelés kiegyenlítésére, a különbözet ​​kiegyenlítésére a felajánlott fizetési módok valamelyike ​​használható.

9.7. Az ajándékutalványok jóváírása nem kerül kifizetésre, és nem kamatozik.

9.8. Az ajándékutalványok általában átruházhatóak.
Az eladó az adott ajándékutalványt beváltó vásárlónak felszabadító hatállyal fizethet. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó tudomása van arról, vagy súlyosan gondatlanságból nem tud az adott tulajdonos jogosulatlanságáról, cselekvőképtelenségéről vagy felhatalmazásának hiányáról.

10. Promóciós utalványok beváltása

10.1. Az eladó által meghatározott érvényességi idejű (reklám)kampányok keretében ingyenesen átadott utalványok, amelyeket a vásárló nem vásárolhat meg („kampányutalványok”), kizárólag az eladó online áruházában érhetők el, és csak az Eladó által meghatározott időtartamon belül válthatók be. eladó.

10.2. Az egyes termékek kizárhatók az utalványkampányból.
A konkrét restripontok a promóciós utalványon találhatók.

10.3. A promóciós utalványok csak a rendelési folyamat befejezése előtt válthatók be. Utólagos számlázásra nem kerül sor.

10.4. Megrendelésenként csak egy promóciós utalvány váltható be. Egy rendelésben több promóciós utalvány beváltása nem lehetséges.

10.5. Az adott rendelés áruértékének el kell érnie legalább a promóciós utalvány összegét. A fennmaradó jóváírást az eladó nem téríti vissza.

10.6. Ha a promóciós utalvány értéke nem elegendő az adott megrendelés kifizetéséhez, a különbözet ​​kiegyenlítésére a felajánlott fizetési módok valamelyike ​​használható.

10.7. A promóciós utalvány jóváírása nem kerül kifizetésre, és kamatot sem fizetünk.

10.8. A kampányutalvány nem jár vissza abban az esetben sem, ha a vásárló törvényben biztosított elállási joga keretében visszaküldi azt az árut, amelyet részben vagy egészben a kampányutalvánnyal fizetett.

10.9. A promóciós utalványok általában átruházhatók. Az eladó az adott ajándékutalványt beváltó vásárló részére felszabadító jogcímen fizethet. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó tudomása van arról, vagy súlyosan gondatlanságból nem tud az adott tulajdonos jogosulatlanságáról, cselekvőképtelenségéről vagy felhatalmazásának hiányáról.

11. Alkalmazandó jog

A Németországi Szövetségi Köztársaság joga alkalmazandó, az ingó javak nemzetközi vásárlását szabályozó törvények kivételével. A jogválasztást és a kötelező rendelkezések alkalmazhatóságát korlátozó törvényi rendelkezések, különösen azon ország esetében, ahol az ügyfél szokásos tartózkodási helye van, változatlanok maradnak.

12. Joghatóság

Ha az ügyfél a Németországi Szövetségi Köztársaság területén székhellyel rendelkező kereskedő, közjogi jogi személy vagy különleges közjogi alap, akkor a jelen szerződésből eredő valamennyi jogvita kizárólagos illetékessége a vállalkozás ; az eladó telephelye.

Ha a vevő székhelye a Németországi Szövetségi Köztársaság területén kívül van, az eladó üzleti tevékenységének helye a kizárólagos joghatósági hely a jelen szerződésből eredő minden vitás ügyben, ha a szerződés vagy a szerződésből eredő követelések érvényesíthetők. az ügyfél szakmai vagy kereskedelmi tevékenységének tulajdonítható.

A fent említett esetekben azonban az eladónak joga van fellebbezni az ügyfél székhelye szerinti bírósághoz.

13. Információk az online vitarendezésről

Az EU Bizottság online vitarendezési platformja az interneten a következő linken érhető el: https://ec.europa.eu/odr

Nem vagyunk kötelesek és nem is hajlandóak részt venni a fogyasztói választottbíróság előtti vitarendezési eljárásban.